مطالب مرتبط:

دخالت قطر در امور سياسي و امنيتي افغانستان

حسب خبر منتشر شده توسط خبرگزاري اسپوتنيك روسيه به نقل از عضو دفتر سياسي طالبان در قطر كه نخواست نامش فاش شود؛ بعد از انفجارهاي منطقه دهم زرنگ افغانستان و شهادت تعدادي از شهروندان افغاني، گروه طالبان طي بيانيه اي اين اقدام را محكوم و نسبت به هرگونه دخالت در اين گونه اقدامات ابراز برائت نمود

مطالب اخیر