مطالب مرتبط:

قهرمانی هفتمین دور رقابت های بین المللی اسکی در بامیان را مجتی حسینی از آن خود کرد

مجتبی حسینی در هفتمین دور رقابت های بین المللی اسکی که در دامنه کوه بابا و با اشتراک ۸۰ اسکی باز داخلی و خارجی ...

مطالب اخیر