مطالب مرتبط:

آزمون کانکور کابل ۱۹ و ۲۰ حوت اخذ می‌شود

مقام ها در وزارت تحصیلات عالی می‌گویند در صورت عدم بروز مشکل جدی، دور اول آزمون کانکور در نوزدهم و دور دوم آن د...

مطالب اخیر