مطالب مرتبط:

مولوی طوفان در ولسوالی کوهستان کشته شد

در این درگیری که به شکست و نابودی مهاجمان منتهی شد، ۱۷ طالب بشمول مولوی امین طوفان به هلاکت رسید و ۲۲ جنگجو دیگر وابسته به این گروه زخمی شدند

مطالب اخیر