مطالب مرتبط:

وکیل شورای ولایتی: اگر خبرنگارتان را به موتر نبستم بچۀ سگ باشم

تهدید یکی از رسانه‌های افغانستان از سوی یک نمایندۀ شورای ولایتی ولایت پروان واکنش شدید نهادهای رسانه‌یی را برانگیخته‌است.

مطالب اخیر