مطالب مرتبط:

قرار دادهاى ايجاد شهرک اقتصادى و انکشافى باريک آب امضا گرديد

کابل (پژواک،١٥ حوت ٩٥): ادارۀ انکشاف زون پايتخت، قراردادهای ايجاد شهرک اقتصادی و انکشافی باريک آب را با سکتور خ...

مطالب اخیر