مطالب مرتبط:

دیپلمات های وزارت خارجه چه کسانی تشکیل می دهند

بسياري ازديپلمات های وزارت خارجه را فرزندان و وابستگان مقام هاي حکومتى پيشين و اعضاى برحال و پيشين شوراى ملى تش...

مطالب اخیر