مطالب مرتبط:

“طرح تعديل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس تخطى از قانون است”

کابل (پژواک، ١٤حوت ٩٥): نهادى موسوم به "جنبش دفاع از قانون"، طرح تعديل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس از سوى ريي...

مطالب اخیر