مطالب مرتبط:

قرارداد پروژه زون زراعتی و اقتصادی باریک آب امضا شد

با آغاز کار عملی پروژه زون زراعتی و اقتصادی باریک آب، برای سی و پنج هزار تن فرصت کاری ایجاد خواهد شد. قرار داد ...

مطالب اخیر