مطالب مرتبط:

آمارجدید کشت مواد مخدر در افغانستان

به راپور وزارتخارجه امریکا، میزان تولید تریاک در افغانستان در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ ، ۴۳ فیصد بیشتر بود و د...

مطالب اخیر