مطالب مرتبط:

تیلرسونپتانسیل بالای مصر در سیاست خارجه ی آمریکا طی دو دهه ی اخیر نادیده گرفته شده است

در دیدار سامح شکری با وزیر خارجه آمریکا ریکس تیلرسون، دو طرف Ø...

مطالب اخیر