مطالب مرتبط:

افغانستان سردرگم سیاست های آمریکا

جان مک کین سناتور جمهوری خواه و رییس کمیته نیروهای مسلح سنای امریکا با نتشار بیانیه ای از ترامپ می خواهد تا قبل...

مطالب اخیر