مطالب مرتبط:

کیفیت معارف قربانی بازی های سیاسی شد

رییس جمهور غنی از بستن مکاتب افغان-ترک به رجب طیب ادوغان رییس جمهور ترکیه اطمینان داده است اما بستن مکاتب افغان...

مطالب اخیر