مطالب مرتبط:

بازداشت عضو گروه تروریستی طالبان در ولایت کابل

ادریس ولد احمد گل یک عضو گروه تروریستی طالبان توسط مؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی از ساحه بگرامی بازداشت گردیده است.

مطالب اخیر