مطالب مرتبط:

والی هلمند: بسیاری از مناطق خانشین دوباره تصرف شده‌است

والی هلمند می گوید با رسیدن نیروهای تازه دم عملیات برای بازپس گیری کامل ولسوالی خانشین از نزد طالبان قویتر شده است حیات الله حیات در گفتگوی تیلیفونی دیشب به رادیو آزادی گفت که حمل

مطالب اخیر