مطالب مرتبط:

روش و فرهنگ شووینیسم، زشت ترین سیمای انسانیت

واژه شووینیسم (Chauvinisme) برتری‌جویی ملی و تباری معنا می‌دهد. این برتری‌جویی، سایرِ ملت‌ها، گروه‌های اجتماعی ...

مطالب اخیر