مطالب مرتبط:

تاراج جنگل پسته از سوی طالبان و تفنگداران

بخش های زیادی از اراضی جنگل های پسته در بادغیس هنوز درتسلط طالبان است. به نقل از تلویزیون یک، بینش، رییس زراعت ...

مطالب اخیر