مطالب مرتبط:

یک نماینده مجلس افغانستان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت

معلم میرولی، نماینده مردم هلمند درمجلس نمایندگان در شهر قندهار هدف حمله افراد مسلح قرار گرفته و زخمی شده است. و...

مطالب اخیر