مطالب مرتبط:

قریشی: بیش از ۶ صد طالب مسلح در ۴۵ مرکز کندز فعالیت دارند

برخی مسئولین محلی در کندز می گویند در حال حاضر صد ها طالب مسلح در این ولایت حضور فعال دارند. امان الدین قریشی و...

مطالب اخیر