مطالب مرتبط:

دوره جدید کاری شورای ملی افغانستان روز دوشنبه آغاز می‌شود

قرار است که دوره جدید کاری اعضای شورای ملی افغانستان به روز دوشنبه هفته جاری رسماً آغاز شود. عرفان الله عرفان م...

مطالب اخیر