مطالب مرتبط:

صدیقی: تغییرات در رهبری برخی قوماندانی‌های امنیه وارد شده‌است

در رهبری قوماندانی امنیه کابل و قوماندانی های امینه برخی ولایات تغییر وارد شده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخ...

مطالب اخیر