مطالب مرتبط:

اشرف غنی و مک مستر روی وضعیت افغانستان گفت‌وگو کردند

رئیس جمهور افغانستان و مشاور امنیت ملی امریکا شام دیروز روی وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه با هم تلیفونی گفت وگ...

مطالب اخیر