مطالب مرتبط:

تمام امکانات یزد در اختیار برادران و خواهران افغانستانی است

مدیر امور مهاجرین خارجی ولایت یزد ایران با اشاره به اقدامات دولت این کشور در راستای ارائه خدمات بیمه به اتباع خ...

مطالب اخیر