مطالب مرتبط:

حملۀ هوایی امریکا به زنان و واطفال افغان!

روز گذشته طیارات امریکایی به منطقه تودانک بالای وُلسوالی بالابلوک فراه حمله کردند و براثر این حمله تعداد زیادی ...

مطالب اخیر