مطالب مرتبط:

جان مکین بر گسترش روابط در افغانستان تاکید کرد

جان مکین بر گسترش حضور در افغانستان تاکید کرد. جنرال مکین، رییس کمیته خدمات تسلیحاتی سنای آمریکا، تهدیدها در اف...

مطالب اخیر