مطالب مرتبط:

تامین امنیت کشور ازطریق مذاکره تلیفونی با امریکا!

به راپور پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، شب گذشته مشاور امنیت ملی امریکا با اشرف غنی گفتگوی تلیفونی داشت... بر...

مطالب اخیر