مطالب مرتبط:

گفتگوی تیلفونی رئیس جمهور کشورمان با مشاور امنیت ملی امریکا

آریانانیوز: در گفتگوی تیلفونی رئیس جمهور غنی با هربرت ریموند مک مستر که شب گذشته انجام شد، هر دو جانب در مورد ا...

مطالب اخیر