مطالب مرتبط:

نماینده مردم هلمند در قندهار هدف حمله تروریستی قرار گرفت

«صمیم خپلواک» سخنگوی مقام ولایت کندهار زخمی شدن آقای میرولی را در این رویداد تأیید می‌کند و می‌گوید که او در وض...

مطالب اخیر