مطالب مرتبط:

قرارداد آغاز کار عملی شهرک صنعتی باریک آب امضا شد

قرارداد آغاز کار عملی شهرک صنعتی زون پایتخت در باریک آب، با دو شرکت داخلی به امضا رسید.

مطالب اخیر