مطالب مرتبط:

قطعنامه سازمان ملل تروریزم را از بین نمی برد

شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ای گفته است که تمامی کشورها بر بنیاد وظیفه شان باید در برابر تروریست ها و کشو...

مطالب اخیر