مطالب مرتبط:

مخالفان سوری نشست ژنو را مثبت خواندند

الحریری گفت: در این دیدار با دی‌میستورا درمورد تاریخ احتمالی از سرگیری دور بعدی مذاکرات توافق کردیم.

مطالب اخیر