مطالب مرتبط:

تصمیم جدید امریکا برای جداسازی والدین و کودکان مهاجر

مقامات دولتی امریکا اعلام کردند: زنان و کودکانی که با یکدیگر به طور غیرقانونی وارد این کشور می‌شوند طبق پیشنهاد...

مطالب اخیر