مطالب مرتبط:

معلم میرولی نماینده مردم هلمند ، از سوء قصد جان سالم به در برد

معلم میرولی ؛ نماینده مردم هلمند در مجلس صبح امروز مورد هجوم گروه طالبان مسلح قرار گرفت.

مطالب اخیر