مطالب مرتبط:

رهایی ۱۴ کارمند یک مدرسه ازسوی گروه داعش در ننگرهار

عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار می گوید: دوازده عالم و دو کارمند یک مدرسه دینی در ننگرهار، از سوی داعش آزاد...

مطالب اخیر