مطالب مرتبط:

تاله و برفک از دست طالبان آزاد شد

تاله و برفک از وجود طالبان پاکسازی شد. جاوید سلیم، سخنگوی نیروهای ویژه ارتش می گوید که نظامیان کشور در یک عملیا...

مطالب اخیر