مطالب مرتبط:

در تقسیم پستۀ بادغیس، طالبان سهم بیشتری دارند

بزرگ‌ترین منابع برداشت پِسته در ولایت بادغیس که معروف به پسته‌لیق است اکنون در اختیار طالبان قرار دارد.

مطالب اخیر