مطالب مرتبط:

هم اکنون: امضای قرارداد شهرک باریک آب در ارگ

قرارداد شهرک اقتصادی باریک آب منعقد می گردد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، امروز شنبه 14 حوت 95، هم ا...

مطالب اخیر