مطالب مرتبط:

پکن حضور نیروهای چینی در افغانستان را تکذیب کرد!

با وجود آنکه گزارشاتی از گسترش عملیات و حضور نیروهای چینی در Ø...

مطالب اخیر