مطالب مرتبط:

یک خانم جوان در هرات دست به خودکشی زد

یک خانم جوان در هرات، دست به خودکشی زد و به زندگی خود خاتمه داد. این بانو به دلیل مشکلات خانوادگی با ضرب مرمی ت...

مطالب اخیر