مطالب مرتبط:

افزایش هفت درصدی بودجه نظامی چین در ۲۰۱۷

یکی از مقام‌های بلندپایۀ چین با اشاره به «مداخله‌های خارجی» در مناطق مورد مناقشه از افزایش «حدوداً هفت درصدی» ب...

مطالب اخیر