مطالب مرتبط:

حدیث روز: کارگزاران شما نتیجه اعمال شما هستند

خاتم الانبیاء(ص) می فرمایند: عُمّالُكُم اَعمالُكُم، كَما تَـکونونَ، يُوَلّى عَلَیكُم کارگزاران شما [نتیجه] اعما...

مطالب اخیر