مطالب مرتبط:

یک عضو پارلمان از حملۀ مسلحانه در قندهار جان به سلامت برد

معلم میر ولی، یکی از اعضای پارلمان افغانستان که چندی پیش خانه‌اش حملۀ انتحاری و مسلحانه صورت گرفته بود، هدف حملۀ مردان مسلح قرار گرفت.

مطالب اخیر