مطالب مرتبط:

د کابل او ځینو نورو ښارونو د پولیسو قومندانان بدل شوي

د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کې د ځبدلونونو په لړ کې د کابل، پکتیا، بغلان او ننګرهار امنیه قومندانان بدل شوي...

مطالب اخیر