مطالب مرتبط:

کشت کوکنار در افغانستان ، ۴۳ درصد افزایش یافته است

بر اساس گزارش وزارت امور خارجه امریکا​، کشت کوکنار و قاچاق تریاک در مناطقی از افغانستان که در آنجا ادارات دولتی...

مطالب اخیر