مطالب مرتبط:

تعمیر مجتمع اداری و مهمانخانه مقام ولایت بادغیس گشایش یافت

تعمیر مجتمع اداری و مهمانخانهٔ مقام ولایت بادغیس با هزینه ۸۵ میلیون افغانی با حضور نصیر احمد درانی وزیر انکشاف ...

مطالب اخیر