مطالب مرتبط:

گفتگوی تلفنی رئیس جمهور غنی با مشاور امنیت ملی امریکا

رئیس جمهور غنی و مشاور امنیت ملی امریکا شام دیروز روی وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه با هم تلیفونی گفت‌وگو کردند.

مطالب اخیر