مطالب مرتبط:

کابل از اظهارات اخیر جان مککین سناتور امریکایی استقبال کرد

مطالب اخیر