مطالب مرتبط:

مردم باید پولیس مخفی باشند و با نظامیان همکاری کنند/ طالبان توان مبارزه با شیر مردان افغان را ندارند

همایشی برای حمایت از نیروهای امنیتی افغان در شهرک بندری تجارتی حیرتان راه اندازی گردید. سخنرانان در این مراسم ض...

مطالب اخیر