مطالب مرتبط:

کوچک ساختن حوزه ها، چالشی جدید برای انتخابات

کمیسیون انتخابات فقط طرح کوچک ساختن حوزه های رای دهی را به حکومت پیشنهاد کرده است. بنابر پیشنهاد کمیسیون مستقل ...

مطالب اخیر