مطالب مرتبط:

مسؤولان پولیس پایتخت و برخی از ولایت ها تبدیل شدند

وزارت امور داخلۀ افغانستان تغییرات کلیدیی را در پست‌های امنیتی در برخی از بخش‌های کشور به وجود آورده‌است.

مطالب اخیر